Galerie

1997 China

Guangzhou: Qing-ping markt

Guangzhou: Qing-ping markt

   

Guangzhou: Qing-ping markt

Guangzhou: Qing-ping markt

Guangzhou: Chen clan academie

Guangzhou: Chen clan academie

Guangzhou: Chen clan academie

Guangzhou: Chen clan academie

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de LI rivier

Yangshou: Op de markt

Yangshou: Op de markt

Yangshou: Op de markt

Yangshou: Op de markt

Guilin - Yangshou

Guilin - Yangshou

Guilin - Yangshou

Guilin - Yangshou

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Het stenen woud

Kunming: Dorpsjeugd nabij kunming

Kunming: Dorpsjeugd nabij kunming

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Yuantong - tempel

Kunming: Moskee

Kunming: Moskee

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Damenglong: Manfeilong - Pagode

Menghai: Op de markt

Menghai: Op de markt

Menghai: Op de markt

Menghai: Op de markt

Xishuangbanna:

Xishuangbanna:

Manting: Mannsungmun - tempel

Manting: Mannsungmun - tempel

Manting: Mannsungmun - tempel

Manting: Mannsungmun - tempel

Xi'an: Grote wilde gans pagode

Xi'an: Grote wilde gans pagode

Xi'an: Grote wilde gans pagode

Xi'an: Grote wilde gans pagode

Xi'an: Moskee uit de 8e eeuw

Xi'an: Moskee uit de 8e eeuw

Xi'an : Moskee uit de 8e eeuw

Xi'an : Moskee uit de 8e eeuw

Shanghai: Jade Boedha - tempel

Shanghai: Jade Boedha - tempel

Shanghai: Jade Boedha - tempel

Shanghai: Jade Boedha - tempel

Shanghai: Yu tuin

Shanghai: Yu tuin

Shanghai: Yu tuin

Shanghai: Yu tuin

Zhouzhuang:

Zhouzhuang:

Zhouzhuang:

Zhouzhuang:

Zhouzhuang:

Zhouzhuang:

Tongli: Tuisi tuin

Tongli: Tuisi tuin

Tongli: Tuisi tuin

Tongli: Tuisi tuin

Hangzhou: Lingyin tempel

Hangzhou: Lingyin tempel

Hangzhou: Lingyin tempel

Hangzhou: Lingyin tempel

Beijing: Tian`anmen plein

Beijing: Tian`anmen plein

Beijing: Tian`anmen plein

Beijing: Tian`anmen plein

Beijing: Ingang "verboden stad"

Beijing: Ingang "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: De "verboden stad"

Beijing: Beihai park

Beijing: Beihai park

Beijing: Yong Hegong (lama tempel)

Beijing: Yong Hegong (lama tempel)

Beijing: Yong Hegong (lama tempel)

Beijing: Yong Hegong (lama tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Kongmiao (confusius tempel)

Beijing: Peking opera

Beijing: Peking opera

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Beijing: Het zomerpaleis

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Graven van de Ming dynastie

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Mutianyu: De Chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Jinshanling: De chinese muur

Chengde: Puning tempel

Chengde: Puning tempel

Chengde: Puning tempel

Chengde: Puning tempel

Chengde: Putuo klooster

Chengde: Putuo klooster

Chengde: Putuo klooster

Chengde: Putuo klooster

Chengde: Putuo klooster

Chengde: Putuo klooster

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel

Beijing: Tempel van de hemel